Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Koffein

Klassificering: 2

Preparat: Acetylsalicylsyra/Koffein ABECE, Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri, Alvedon Comp, Anervan, Anervan Novum, Bamyl® koffein, Cafergot, Cafergot Sandoz Inc, Ergokoffin, Koffazon N, Koffein Meda, Koffeinnatriumbensoat APL, Lergigan® comp., Magnecyl-koffein, Magnecyl-koffein brus, Malvitona®, Migergot, Migril, Paracut Comp, Peyona, Quarelin, Somadril comp., Tiplo, Tiplo Citrus, Treo Hallon, Treo®, Treo® citrus, Treo® comp

ATC kod: A11EX, M03BA52, N02AJ09, N02BA51, N02BB51, N02BB52, N02BE51, N02CA52, N02CA72, N06BC01, R06AD52

Substanser: koffein, koffeincitrat, koffeinmonohydrat

Bedömning

Måttligt bruk av koffeintabletter eller koffeinhaltiga drycker kan ske under graviditet men excessivt bruk bör undvikas. Även om kvinnan har använt höga doser koffein i tidig graviditet, så är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Koffein är främst aktuellt i form av koffeinhaltiga drycker och framför allt kaffe. Talrika studier har försökt visa ett samband mellan olyckligt graviditetsutfall, främst spontanaborter men också dödföddhet, och excessiv användning av kaffe [1-5]. Någon defintiv klarhet i detta har inte nåtts men det anses att det finns skäl att hålla koffeinkonsumtionen nere under graviditet. Det gäller förstås både i form av koffeinhaltiga drycker och tabletter. En tablett koffein på 100 mg motsvarar cirka en kopp kaffe [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 72 barn vars mödrar uppgivit användning av koffeintabletter: Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-02-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Chen LW, Wu Y, Neelakantan N, Chong MF, Pan A, van Dam RM. Maternal caffeine intake during pregnancy and risk of pregnancy loss: a categorical and dose-response meta-analysis of prospective studies. Public Health Nutr. 2016;19:1233-44. PubMed
  2. Wisborg K, Kesmodel U, Bech BH et al. Maternal consumption of coffee during pregnancy and stillbirth and infant death in first year of life: prospective study. BMJ 2003;326:420-2. PubMed
  3. Cnattingius S, Signorello LB, Annerén G, Clausson B, Ekbom A, Ljunger E et al. Caffeine intake and the risk of first-trimester spontaneous abortion. New Engl J Med 2000;343:1839-45. PubMed
  4. Christian MS, Brent RL. Teratogen update: Evaluation of the reproductive and developmental risks of caffeine. Teratology 2001;64:51-78. PubMed
  5. Grosso LM, Rosenberg KD, Belanger K, Saftlas AF, Leaderer B, Bracken MB. Maternal caffeine intake and intrauterine growth retardation. Epidemiology 2001;12:447-55. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.