Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kol

Klassificering: 1

Preparat: Carbo medicinalis, Carbomix, Kolsuspension, Medikol

ATC kod: A07BA01

Substanser: kol, aktivt

Bedömning

Kol kan utan risk användas under graviditeten.

Bakgrund

Kol absorberas inte och ingen risk för fosterskada kan föreligga. Kol används främst vid diarrésjukdomar samt vid förgiftningar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 18 barn födda efter uppgiven exponering för kol. Ett barn hade en missbildning – en ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2013-06-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.