Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Koldioxidutvecklande medel

Klassificering: 1

Preparat: Eductyl, Lecicarbon A Suppository, Lecicarbon E CO2-Laxans, Lecicarbon K CO2-Laxans, Relaxit®

ATC kod: A06AX02, A12BA03

Substanser: kalciumsilikat, kaliumvätetartrat, natriumdivätefosfat, vattenfri, natriumvätekarbonat, sojalecitin, sojaolja

Bedömning

Natriumvätekarbonat kan användas under tidig graviditet utan någon ökad risk för fosterskada.

Bakgrund

Detta medel verkar lokalt genom utveckling av koldioxid. Risk för fosterskada kan inte föreligga. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tio fall av denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-01-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.