Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolekalciferol

Klassificering: 2

Preparat: ADROVANCE, Benferol, Calcichew-D3 Citron, Calcichew-D3 Mite Citron, Calcichew-D3 Spearmint, Calciflex-D3 Citron, Calcigran-D3 Citron, Cal-D-Vita®, Calfovit D3, Colecalciferol Meda, D3-Vicotrat, Dekristol Mibe, Detremin, Devitre, Divifarm, Divisun, Dulcivit® Novum, D-vitamin Olja ACO, D-vitamin Olja Unimedic, D-vitamin Vatten ACO, Fosastad, Fosavance®, Fultium, Ideos®, Kalcipos®-D, Kalcipos®-D mite, Kalcipos-D forte, Kolekalciferol Ebb, Kolekalciferol Evolan, Minorplex®, Multivitamindroppar Unimedic, PROTOVIT ITALIEN, Recikalc-D forte, Tridepos, Vigantol, Vitamin D3 Streuli

ATC kod: A11BA, A11CB, A11CC, A11CC05, A12AX, M05BB03, M05BB05

Substanser: dry vitamin d3 100 sd/s, kolekalciferol, kolekalciferol (100 cws), kolekalciferol (basf), kolekalciferol (typ 50 cws/f)

Bedömning

Det är viktigt att behandla D-vitaminbrist, och kolekalciferol i terapeutiska doser kan i så fall med fördel användas under graviditet. En viss D-vitaminbrist är sannolikt ganska vanlig hos gravida kvinnor, speciellt under vinterhalvåret eller vid användande av heltäckande kläder. D-vitamin spelar en viktig roll för flera av kroppens funktioner, och uttalad brist kan bland annat leda till försämrad mineralisering av skelettet.

Bakgrund

Sedan länge är det känt att D-vitamin spelar en avgörande roll i kroppens kalcium- och fosforhomeostas, benmineralisering samt skelettillväxt. Den största mängden D-vitamin kommer från huden där vitaminet skapas med hjälp av solljus medan mindre mängder fås via kosten (främst från fet fisk, och vitaminberikade mejeriprodukter).

D-vitaminets effekter på hälsa är idag ett hett forskningsområde. Listan över tillstånd där man påstår sig ha funnit samband med D-vitaminbrist är osannolikt lång och svåröverblickbar. D-vitamin har bland annat rapporterats förebygga depression, förkylningar, ADHD, SLE, MS, cancer och allergier. Studierna är ofta svåra att värdera eftersom det finns viktiga och många samverkande faktorer som försvårar analyserna. Framtiden får utvisa om några av dessa samband kan konfirmeras i oberoende undersökningar. Speciellt har vissa studier tyckts tyda på ett samband mellan autism och D-vitaminbrist under graviditet, men resultaten är inte entydiga och mycket talar för att det påstådda sambandet helt beror på samvarierande faktorer (s.k. confounders). 

Viktigt supplementera vid brist

D-vitamin är dock utan tvekan viktigt för flera av kroppens funktioner och gravida kvinnor, speciellt under vintertid eller om heltäckande kläder används, anses löpa hög risk för att få D-vitaminbrist. Vid misstanke om brist kan det därför vara klokt att supplementera med D-vitaminpreparat. De mängder som ingår i multivitaminpreparat är med all säkerhet ofarliga för fostret. Höga doser D-vitaminer skall dock undvikas – om de inte är ordinerade av läkare på grund av uttalad brist och behandlingen följs upp av sjukvården – eftersom höga doser har visat sig vara teratogena i djurexperiment.

Data från födelseregistret

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1578 barn till kvinnor som rapporterat att de har använt D-vitaminer i någon form (enbart kolekalciferol eller i olika kombinationer i multivitaminpreparat). Av barnen hade 32 någon missbildning (mot 33 förväntade). Prematurfrekvens och andel lågviktiga barn var också helt normala. Endast mödrar till 14 barn hade uppgivit användning av enbart kolekalciferol – ett av barnen hade en missbildningsdiagnos – en lungartärstenos.

Kolekalciferol ingår även i ett kombinationspreparat tillsammans med alendronat. Inget fall med denna exponering finns beskriven i det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2016-03-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Gustafsson P, Rylander L, Lindh CH, Jönsson BA, Ode A, Olofsson P et al. Vitamin D Status at Birth and Future Risk of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). PLoS One. 2015;10:e0140164. PubMed
  2. Eyles DW, Burne TH, McGrath JJ. Vitamin D, effects on brain development, adult brain function and the links between low levels of vitamin D and neuropsychiatric disease. Front Neuroendocrinol. 2013;34:47-64. PubMed
  3. Gale CR, Robinson SM, Harvey NC, Javaid MK, Jiang B, Martyn CN et al. Maternal vitamin D status during pregnancy and child outcomes. Eur J Clin Nutr. 2008;62:68-77. PubMed
  4. Whiting SJ, Green TJ, Calvo MS. Vitamin D intakes in North America and Asia-Pacific countries are not sufficient to prevent vitamin D insufficiency. J Steroid Biochem Mol Biol. 2007;103:626-30. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.