Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolesevelam

Klassificering: 2

Preparat: Cholestagel

ATC kod: C10AC04

Substanser: kolesevelam, kolesevelamhydroklorid

Bedömning

Kliniska data beträffande användning av kolesevelam under graviditet saknas. Försiktighet bör tills vidare iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på någon teratogen effekt. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Kolesevelam är en icke resorberbar, lipidsänkande polymer som binder gallsyror i tarmen, vilket hindrar att dessa reabsorberas. Substansen är avsedd för behandling av primär hyperkolesterolemi. Teoretiskt borde kolesevelam kunna minska upptaget av fettlösliga vitaminer hos gravida.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter