Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolestipol

Klassificering: 1

Preparat: Lestid®

ATC kod: C10AC02

Substanser: kolestipol, kolestipolhydroklorid

Bedömning

Kolestipol torde utan risk för fosterskador kunna användas under graviditet.

Bakgrund

Inga epidemiologiska data har återfunnits i litteraturen över användning av kolestipol i tidig graviditet. Preparatet absorberas inte i mag/tarmkanalen och torde knappast kunna ge fosterskador.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 66 barn, vars mödrar uppgivit användning av kolestipol i tidig graviditet. Två av barnen hade någon missbildningsdiagnos (1-2 förväntade) – ett av barnen hade ett ospecificerat hjärtfel, och ett hade pes equinovarus.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter