Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolestyramin

Klassificering: 1

Preparat: Colestyramin, Kolestyramin Alternova, Lipocol-Mertz, Quantalan, Questran, Questran Light, Questran Loc, Questran®, Questran® Loc

ATC kod: C10AC01

Substanser: kolestyramin

Bedömning

Kolestyramin torde utan risk för fosterskador kunna användas under graviditet.

Bakgrund

Inga epidemiologiska data har återfunnits i litteraturen över användning av kolestyramin i tidig graviditet. Kolestyramin absorberas inte från magtarmkanalen och torde knappast kunna ge fosterskador. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 123 barn, vars mödrar angivit användning av kolestyramin i tidig graviditet. Tre av barnen hade någon missbildning (2-3 förväntat) – ett av barnen hade en pes equinovarus och två hade Downs syndrom.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.