Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolistin

Klassificering: 2

Preparat: Colimycin, Colineb, Colobreathe, Tadim

ATC kod: J01XB01

Substanser: kolistimetatnatrium, kolistin

Bedömning

Erfarenhet av kolistin under graviditet saknas till stor del. Graviditet bör dock inte hindra användning med kolistin, om strikt indikation finns för behandling. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Kolistin används vid allvarliga gramnegativa infektioner. Inget är känt om användning under graviditet. Om kolistin anses vara det mest lämpade läkemedlet vid en svårartad infektion, torde man behöva bortse från eventuella risker för fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter