Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kollagenas clostridium histolyticum

Klassificering: 2

Preparat: Xiapex

ATC kod: M09AB02

Substanser: kollagenas, Clostridium histolyticum

Bedömning

Behandling med kollagenas clostridium histolyticum bör undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan användning saknas. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Kollagenas från clostridium histolyticum används för att behandla Dupuytrens sjukdom. Läkemedlet injiceras i en Dupuytrensträng för att få denna att brista. Läkemedlet absorberas i ytterst låg grad. Inga erfarenheter finns av behandling under graviditet och djurstudier har inte visat några negativa effekter på fostret.

Efter upprepad dosering har patienter utvecklat antikroppar mot läkemedlet. Tillverkaren anger därför att det inte går att utesluta att de antikropparna korsreagerar med matrix-metalloproteinaser (MMP:er) som är involverade i graviditet och förlossning. Det rekommenderas därför att uppskjuta behandling till efter graviditeten.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter