Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kombinerade expektorantia

Klassificering: 2

Preparat: Desentol®, Exolyt®, Lepheton-Desentol AB Unimedic, Quilla simplex

ATC kod: R05CA10, R05FB02

Substanser: ammoniumklorid, difenhydramin, difenhydraminhydroklorid, guaifenesin, klorcyklizin, klorcyklizinhydroklorid, kvillaja

Bedömning

Användning av dessa kombinationsexpektorantia under graviditet innebär inga kända risker. Viss försiktighet bör ändå iakttas tills mer erfarenhet finns. En eventuell riskökning är dock inte så stor, att det finns anledning till oro om kvinnan har använt preparaten i tidig graviditet.

Bakgrund

Två preparat under denna rubrik innehåller antihistaminer, difenhydramin kombinerat med ammoniumklorid (Desentol) respektive klorcyklizin kombinerat med ammoniumklorid och guaifenesin (Exolyt). Det tredje preparatet består av ammoniumklorid och quillajaextrakt (Quilla Simplex). Ingen av dessa komponenter innebär några kända risker vid graviditet.

Medlen kommer bland annat att användas i samband med virusinfektioner, vilka i sig kan innebära en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 154 barn vars mödrar rapporterat användning av något av dessa preparat. Tre barn hade någon missbildningsdiagnos mot tre förväntade. Ett barn hade aortastenos, ett hade pes equinovarus och ett barn hade syndaktyli.

Uppdaterat: 2016-05-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.