Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Korifollitropin alfa

Klassificering: 2

Preparat: Elonva

ATC kod: G03GA09

Substanser: korifollitropin alfa

Bedömning

Korifollitropin alfa används för behandling av infertilitet och resulterande graviditeter innebär inte någon signifikant ökad risk för missbildning.

Bakgrund

Korifollitropin alfa är en långverkande follikelstimulerare med samma farmakodynamiska profil som FSH men med en markant förlängd FSH-aktivitet. Graviditeter, som uppstått efter stimulering med follitropin, innebär inte för barnet någon praktiskt betydelsefull risk för missbildning.

Den förhöjda frekvensen av flerbörd är av större betydelse med ökad risk för tidig födsel och eventuellt senare sekvele. Någon orsak att tro att behandlingen i sig skulle öka risken för en missbildning hos barnet finns inte. Däremot ingår den ofta i behandling med assisterad befruktning och en liten överrisk för vissa missbildningar kan då förekomma, dock så liten att den praktiska betydelsen i det enstaka fallet är ringa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 332 barn, vars mödrar uppgivit att de behandlats med follitropin – tio av barnen hade någon missbildningsdiagnos mot 7 förväntade. Ett barn hade en ospecificerad CNS-missbildning, ett barn hade en gomspalt, ett hade ventrikelseptumdefekt, tre hade pes equinovarus, ett en ryggradsdeformering samt artrogrypos, ett barn Downs syndrom och två polydaktyli. Vidare var 85 barn födda i flerbörd (mot 9-10 förväntade), och 59 barn (mot 20-21 förväntade) var födda för tidigt. Graviditetsutfallet stämmer med att substansen används vid ovulationsstimulering eller assisterad befruktning.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Källen B, Olausson PO, Nygren KG. Neonatal outcome in pregnancies from ovarian stimulation. Obstet Gynecol 2002;100:414-9. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter