Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Krizotinib

Klassificering: 3

Preparat: Xalkori, XALKORI®

ATC kod: L01XE16

Substanser: krizotinib

Bedömning

Krizotinib bör tills vidare undvikas under graviditet, om detta är rimligt ur kvinnans synvinkel. Erfarenhet av substansen under graviditet saknas. Verkningsmekanismen och data från djurförsök gör att man kan förvänta att användning under graviditet utgör en väsentlig risk för fostret. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för fortsatt handläggning av graviditeten.

Bakgrund

Krizotinib är proteinkinashämmare som används vid anaplastiskt lymfokinas (ALK)-positiv icke småcellig lungcancer. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas. I djurförsök har substansen visat negativa effekter på fosterutvecklingen och det är troligt att krizotinib innebär risker för fostret om behandling sker under graviditet.

Laboratorieförsök tyder på att krizotinib eventuellt kan orsaka kromosomskador. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett. 

Uppdaterat: 2017-10-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter