Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kväveoxid

Klassificering: 2

Preparat: INOmax

ATC kod: R07AX01

Substanser: kväveoxid

Bedömning

Erfarenhet av behandling med kväveoxid under graviditet saknas. Försiktighet bör därför iakttas även om det är osannolikt att substansen har någon betydande fosterskadande effekt. Om det ändå skulle finnas en riskökning är den eventuella individuella riskökningen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Kvävexoid används som inhalationsgas vid sjukdomar i lungorna beroende på ökad kärlresistens. Tills större erfarenhet av substansen under graviditet finns bör försiktighet iakttas under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter