Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Laktitol

Klassificering: 1

Preparat: Importal® Ex-Lax

ATC kod: A06AD12

Substanser: laktitol, laktitoldihydrat, laktitolmonohydrat

Bedömning

Laktitol kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Laktitol är en disackarid mellan sorbitol och galaktos. Absorption av substansen är minimal och det finns ingen orsak att tänka sig att en fosterskadande verkan kan ske. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 139 barn vars mödrar använt laktitol – tre av barnen hade någon missbildning (3 förväntade). Missbildningsfrekvensen var således helt normal.

Uppdaterat: 2018-11-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter