Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Laktobaciller för vaginalt bruk

Klassificering: 2

Preparat: Ecovag

ATC kod: G01A

Substanser: lactobacillus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus gasseri, DSM14869, Lactobacillus rhamnosus, 271, Lactobacillus rhamnosus, DSM 14870

Bedömning

Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel bör undvikas under graviditeten då deras kliniska effekt och säkerhet inte kan testas på ett tillfredsställande sätt, se nedan under Bakgrund. Detta gäller även produkter för vaginalt bruk innehållande laktobaciller, även om användningen sannolikt inte innebär några risker för fostret.

Bakgrund

Generellt bör man avstå från att använda växtbaserade läkemedel och naturläkemedel under graviditeten. Preparaten har inte genomgått samma rigorösa studier av effekt och säkerhet som moderna läkemedel. De innehåller även ett stort antal olika ämnen och sammansättningen kan variera mycket mellan olika tillverkningssatser, beroende på t.ex växtplats, klimatvariation och skördetid. Det är särskilt viktigt att vara restriktiv med produkter som inte är godkända av Läkemedelsverket då de kan innehålla tillsatsämnen eller föroreningar som inte framgår av innehållsförteckningen. För de flesta växtbaserade läkemedel är det inte heller möjligt att analysera eventuell fosterpåverkan med hjälp av det svenska Medicinska födelseregistret.

Olika stammar av laktobaciller är naturligt förekommande vaginalt hos gravida kvinnor, dock kan halterna skilja sig mellan individer och i olika delar av graviditeten [1-2]. Laktobaciller för vaginalt bruk används traditionellt vid obalans i slidans naturliga bakterieflora och verkar lokalt i slidan [3]. Erfarenhet av vaginal användning under graviditet saknas men det är inte troligt att sådan användning skulle kunna har någon negativ påverkan på fosterutvecklingen. Studier där Lactobacillus rhamnosus intagits i oral form i framför allt sen graviditet har inte visat på negativ fosterpåverkan [4].

Observera att ovanstående bedömning av Laktobaciller för vaginalt bruk avser de läkemedel som listas under rubriken preparat. Andra preparat kan innehålla ytterligare substanser som inte omfattas av denna granskning.

Uppdaterat: 2019-04-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2018-04-01

Referenser

  1. Dobrut A, Gosiewski T, Pabian W, Bodaszewska-Lubas M, Ochonska D, Bulanda M et al. The dynamics of vaginal and rectal Lactobacillus spp flora in subsequent trimesters of pregnancy in healthy Polish women, assessed using the Sanger sequencing method. BMC Pregnancy Childbirth. 2018;18(1):350. PubMed
  2. MacIntyre DA, Chandiramani M, Lee YS, Kindinger L, Smith A, Angelopoulos N et al. The vaginal microbiome during pregnancy and the postpartum period in a European population. Sci Rep. 2015;5(8988):1-9. PubMed
  3. Läkemedelsverket. SmPC Ecovag. Läkemedelsverket [www]. [updated 2015-03-27, cited 2019-04-29]. Läkemedelsverket
  4. Elias J, Bozzo P, Einarson A. Are probiotics safe for use during pregnancy and lactation?. Can Fam Physician. 2011;57(3):299-301. PubMed

Författare: Patrik Sköld, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter