Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Laktulos

Klassificering: 1

Preparat: Bifiteral Beutel, Duphalac Frukt, Duphalac®, Lactulose Teva, Laktipex®, Laktulos Alternova, Laktulos Apelsin Meda, Laktulos Meda, Laktulos MIP, Laktulos Solvay

ATC kod: A06AD11

Substanser: laktulos

Bedömning

Laktulos kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Laktulos är en disackarid mellan fruktos och galaktos. Absorption av substansen är minimal och det finns ingen anledning att tänka sig att en fosterskadande verkan kan ske. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1729 barn vars mödrar rapporterat användning av laktulos i tidig graviditet. Av dessa hade 32 barn någon missbildningsdiagnos (1,9 %) mot 36 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således helt normal.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.