Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lanreotid

Klassificering: 2

Preparat: Ipstyl Autogel, Somatulina Autogel, Somatuline, Somatuline Autogel, Somatuline® Autogel®, Somatuline® PR

ATC kod: H01CB03

Substanser: lanreotid, lanreotidacetat

Bedömning

Lanreotid skall inte ges till gravida kvinnor. Om exponering skett i tidig graviditet finns inte skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Indikationen för användning av lanreotid är abnorm produktion av tillväxthormon, till exempel vid endokrint aktiva tumörer såsom carcinoider. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn vars mödrar uppgivit användning av lanreotid i tidig graviditet.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.