Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lantan

Klassificering: 2

Preparat: Fosrenol, Fosrenol®

ATC kod: V03AE03

Substanser: lantan, lantan(III)karbonattetrahydrat

Bedömning

Om möjligt skall användning av lantan under graviditet undvikas då erfarenhet saknas av sådan behandling. Det är dock osannolikt att preparatet skulle kunna orsaka fosterskador då det verkar lokalt i magtarmkanalen.

Bakgrund

Lantan används som fosfatbindare vid hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursvikt. Lantan utövar sin effekt lokalt i mag-tarmkanalen och absorberas inte eller obetydligt systemiskt [1]. Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen och djurförsöken är svårtydda.

Inget fall med denna exponering finns i det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2017-12-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Läkemedelsverket. SmPC: Fosrenol 2017-09-06. Tillgänglig från: https://goo.gl/CPcsQ9

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh, Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter