Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Laronidas

Klassificering: 2

Preparat: Aldurazyme®

ATC kod: A16AB05

Substanser: laronidas

Bedömning

Användning av laronidas bör ske med viss återhållsam under graviditet, då erfarenhet av sådan behandling saknas. Det finns dock inget som tyder på att substansen skulle ha negativ fosterpåverkan..

Bakgrund

Laronidas är ett enzym som används vid ersättningsterapi till patienter med mukopolysackaridos I. Användning under graviditet torde vara ytterst sällsynt och kan knappast innebära några risker för fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall men denna exponering.

Uppdaterat: 2018-03-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter