Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Laropiprant

Klassificering: 2

Preparat: Tredaptive®

ATC kod: C10AD52

Substanser: laropiprant

Bedömning

Laropiprant bör undvikas under graviditet om inte den nikotinsyreorsakade flushen är synnerligen besvärande. Om exponering skett i tidig graviditet finns sannolikt av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Laropripant är en selektiv antagonist av prostaglandin D2-receptorn avsedd att minska flushen av den i preparatet ingående nikotinsyran. Substansen saknar egen effekt på blodfetterna.

Det finns inga konklusiva studier av behandling med laropripant med eller utan kombination med nikotinsyra under graviditet. Se även dokumentet om nikotinsyra. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter av laropriprant. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. No authors listed. Nicotinic acid + larodiorant. Laropiprant adds its own adverse effects. Prescrire Int 2010;19:9-11. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter