Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Latanoprost

Klassificering: 2

Preparat: Latacomp, Latanoprost Actavis, Latanoprost Arrow, Latanoprost Orifarm, Latanoprost Sandoz, Latanoprost STADA, Latanoprost Teva, Latanoprost/Timolol 2care4, Latanoprost/Timolol Pfizer, Latiotim, Monopost, Monoprost, Xalatan, Xalatan®, Xalcom, Xalcom®, Xatabloc

ATC kod: S01ED51, S01EE01

Substanser: latanoprost

Bedömning

Latanoprost bör liksom andra prostaglandin F2 alfa-analoger undvikas under graviditet om andra likvärdiga behandlingsmöjligheter finns. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet

Bakgrund

Latanoprost är en prostaglandin F2 alfa-analog med multipla effekter på ett flertal organsystem inklusive uterus. Substansen minskar intraokulärt tryck genom att öka det uveosklerala utflödet av kammarvatten och indikationerna är öppenvinkelglaukom och okulär hypertension.

Erfarenhet av behandling av gravida kvinnor saknas, men substansen är teratogen i djurförsök - dock först vid höga doser. Om det senare är kliniskt relevant vid de låga plasmakoncentrationer som uppstår hos kvinnan efter lokal behandling av ögat är inte känt. Vid andvändning av kombinationen med timolol i sista trimestern bör risken för fostret med betablockerare beaktas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 33 barn vars mödrar angivit användning av ögondroppar med latanoprost i tidig graviditet (21 av dessa i kombinationspreparat med timolol). Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.