Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lauromakrogol 400

Klassificering: 1

Preparat: Aethoxysklerol, Aethoxysklerol®

ATC kod: C05BB02

Substanser: lauromakrogol 400

Bedömning

Det finns ingen anledning att tro att lauromakrogol 400 använt som skleroserande medel under graviditet skulle innebära någon risk för fosterskada.

Bakgrund

Lauromakrogol 400 används för sklerosering av blodkärl och systemisk påverkan med risk för fosterskada förefaller inte sannolik. Inga epidemiologiska data över användning av lauromakrogol 400 under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter