Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Laurylsulfat inklusive kombinationer

Klassificering: 1

Preparat: Microlax®

ATC kod: A06AG11

Substanser: natriumcitrat, natriumcitrat (dihydrat) , natriumcitrat, vattenfri , natriumlaurylsulfoacetat

Bedömning

Laurylsulfat kan användas under tidig graviditet utan någon ökad risk för fosterskada.

Bakgrund

Laurylsulfat användes som klysma och absorberas inte. Risk för fosterskada kan inte föreligga. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 110 barn, vars mödrar uppgivit användning av laurylsulfat i tidig graviditet. Ett barn hade en missbildningsdiagnos (2-3 förväntade).

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter