Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lenalidomid

Klassificering: 3

Preparat: Revlimid

ATC kod: L04AX04

Substanser: lenalidomid

Bedömning

Lenalidomid är en analog till talidomid och är strikt kontraindicerat under graviditet. Om exponering ändå skett i tidig graviditet (det vill säga före 50 dagar efter sista menstruationen) skall patienten snarast remitteras till specialist med särskild erfarenhet av liknande problem för ställningstagande till ett eventuellt avbrytande av graviditeten. Vid behandling av kvinnor i fertil ålder skall ett speciellt preventivprogram användas.

Bakgrund

Lenalidomid är en immunmodulerande och angiogeneshämmande substans för behandling av multipelt myelom. Lenalidomid är strukturellt likt talidomid och därför en potentiell teratogen men inga data finns från exponerade gravida kvinnor. Godkännandet är förenat med särskilda villkor vars centrala komponent är genomförandet av ett graviditetspreventionsprogram, för en säker och effektiv användning av läkemedlet. Se vidare texten om talidomid.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ingen kvinna som rapporterat denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter