Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Letrozol

Klassificering: 2

Preparat: Femar®, Letrozol 2care4, Letrozol Abacus Medicine, Letrozol Accord, Letrozol Actavis, Letrozol Arrow, Letrozol Ebb, Letrozol Medical Valley, Letrozol Mylan, Letrozol Orifarm, Letrozol Orion, Letrozol Stada, Letrozol Teva, Letrozole Bluefish, Letrozole Sandoz

ATC kod: L02BG04

Substanser: letrozol

Bedömning

Letrozol skall inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet är det dock inte sannolikt att någon större påverkan på fostret skall kunna ske. Risken för fosterskada är förmodligen så pass låg att det inte finns något skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Letrozol är en enzymhämmare som minskar produktionen av östrogen hos postmenopausala kvinnor och som används vid bröstcancer efter menopaus.Substansen kan även tänkas användas vid provrörsbefruktning. En relarivt stor studie som studerat utfall efter behandling vid konception har inte visat någon ökad risk för fosterskador. Inget är känt om en eventuell inverkan på fostret om exponering sker under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tulandi T, Martin J, Al-Fadhli R, Kabli N, Forman R, Hitkari J, Librach C, Greenblatt E, Casper RF. Congenital malformations among 911 newborns conceived after infertility treatment with letrozole or clomiphene citrate. Fertil Steril 2006;85:1761-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.