Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Leuprorelin

Klassificering: 2

Preparat: Eligard, Enanton Depot Set, Enanton® Depot Dual, Enanton® Depot Set, Enantone Depot Dual, Leuprorelin 2care4, Leuprorelin Cross Pharma, Leuprorelin Depot Ebb, Leuprorelin Ebb, Leuprorelin Medartuum, Leuprorelin Orifarm, Leuprorelin Paranova, Leuprorelin Pharmachim, Leuprorelin Sandoz, Leuprostin, Politrate, Procren Depot, Procrin Depot, Prostap Depot

ATC kod: L02AE02

Substanser: leuprorelin, leuprorelinacetat

Bedömning

Behandling med leuprorelin under pågående graviditet bör undvikas. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för GnRH-analoger

I en liten studie tyckte man sig se effekter på långtidsutvecklingen hos barn som exponerats för GnRH-analog i tidig graviditet [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 379 barn, vars mödrar uppgivit användning av GnRH eller GnRH-analoger. Tio av barnen hade missbildningsdiagnos (2,6%) mot 8 förväntade, vilket är en i stort sett normal frekvens. Dock hade tre barn en gomspalt, vilket är klart fler än förväntat (inget förväntat). Tills vidare får fyndet tillskrivas slumpen, men sambandet bör följas upp. Ingen annan grupp av missbildningar tycktes vara överrepresenterad.

Specifikt om leuprorelin

Sju av exponeringarna i födelseregistret gällde leuprorelin – inget av barnen hade en missbildningsdiagnos.

Leuprorelin används dels vid endometrios, dels vid avancerad prostatacancer. I djurförsök har leuprorelin orsakat fortplantningsstörningar.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen GnRH-analoger är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för leuprorelin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Lahat E, Raziel A, Friedler S et al. Long-term follow-up of children born after inadvertent administration of a gonadotrophin-releasing hormone agonist in early pregnancy. Hum Reprod 1999;14:2656-60. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.