Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levobupivakain

Klassificering: 2

Preparat: Chirocaine

ATC kod: N01BB10

Substanser: levobupivakain, levobupivakainhydroklorid

Bedömning

Levobupivakain kan troligen utan risk för fosterskador användas under graviditet. Om lokalanastesi med levobupivakain använts under tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Risken med användning av levobupivakain under graviditet är sannolikt ringa. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska men inga teratogena effekter men det är oklart vilken betydelse det har för människa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med uppgiven exponering för levobupivakain. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter