Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levodopa (+ dekarboxylashämmare)

Klassificering: 2

Preparat: Carbidopa And Levodopa, Carbidopa/Levodopa Fair-Med, Dazonay, Duodopa®, Flexilev, Inbrija, Lecigon, Levocar, Levodopa/Benserazid 2care4, Levodopa/Benserazid Ebb, Levodopa/Benserazid Orifarm, Levodopa/Benserazid ratiopharm, Levodopa/Carbidopa Accord, Levodopa/Carbidopa ratiopharm, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, Madopar, Madopar Depot, Madopar Quick, Madopar Quick mite, Madopark®, Madopark® Depot, Madopark® Quick, Madopark® Quick mite, Pentiro, Sastravi, Sinemet, Sinemet®, Sinemet® Depot, Sinemet® Depot Mite, Stalevo®

ATC kod: N04BA01, N04BA02, N04BA03

Substanser: benserazid, benserazidhydroklorid, karbidopa, karbidopa (monohydrat), levodopa

Bedömning

Om indikation för behandling med L-dopa med dekarboxylashämmare föreligger bör denna kunna genomföras även under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Erfarenheterna av användning av L-dopa med dekarboxylashämmare under graviditet är begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 25 barn, vars mödrar uppgivit användning av denna kombination. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Ett barn hade exponerats för L-dopa med dekarboxylashämmare i kombination med entakapon. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-07-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Staples RE, Mattis PA. Teratology of L-dopa. Teratology 1973;8:238.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.