Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levofloxacin – ögondroppar

Klassificering: 1

Preparat: Levofloxacin Actavis, Oftaquix

ATC kod: S01AE05

Substanser: levofloxacin, levofloxacinhemihydrat

Bedömning

Levofloxacin ögondroppar kan utan risk tillföras under graviditeten i normal dosering.

Bakgrund

Levofloxacin absorberas systemiskt i mycket låg utsträckning efter administrering som ögondroppar. Preparaten kan därmed användas under graviditet utan ökad risk, i normal dosering. I det svenska Medicinska födelseregistret har mödrar till tre barn rapporterat att de använt levofloxacin ögondroppar – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

För systemisk behandling, se dokumentet Levofloxacin.

Uppdaterat: 2013-08-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare:

- för Region Stockholm.

Fasstexter