Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levofolinsyra

Klassificering: 1

Preparat: Isovorin, Isovorin®, Natriumlevofolinat medac

ATC kod: V03AF, V03AF04

Substanser: dinatriumlevofolinat, kalciumlevofolinatpentahydrat, levofolinsyra

Bedömning

Dinatriumlevofolinat kan användas under graviditet.

Bakgrund

Levofolinsyra är en aktiv form av folsyra avsedd för att minska cytotoxiciteten av folsyraantagonister som t.ex. metotrexat samt öka cytotoxiciteten av fluorouracil.

Inga epidemiologiska studier har återfunnits av användningen med de höga doser som kan bli aktuella i dessa sammanhang. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inte heller något fall med denna exponering. Det finns dock inga skäl att misstänka en teratogen effekt.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.