Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levokabastin

Klassificering: 1

Preparat: Livocab, Livostin

ATC kod: R01AC02, S01GX02

Substanser: levokabastin, levokabastinhydroklorid

Bedömning

Näsdroppar eller ögondroppar med levokabastin kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Levokabastin används i näsdroppar och i ögondroppar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 904 barn vars mödrar uppger sig ha använt levokabastin som näsdroppar i tidig graviditet. Av dessa hade 11 barn (19 förväntade) någon missbildningsdiagnos (1,4%). Missbildningsfrekvensen är således normal – om något är den något låg. Den låga frekvensen av missbildningar kan eventuellt förklaras av att kvinnor med friska graviditer, oftare än andra, drabbas av slemhinnesvullnad.

Mödrar till 287 barn hade rapporterat användning av ögondroppar med levokabastin. Sju av barnen hade missbildningsdiagnoser (sex förväntade). Även här var således missbildningsfrekvensen som förväntat.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter