Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levokarnitin

Klassificering: 1

Preparat: Carnitene, Carnitene sigma-tau, Carnitor, Carnitor SF, L-Carnitine, Levocarnitine 30% Paediatric

ATC kod: A16AA01

Substanser: levokarnitin

Bedömning

Levokarnitin kan utan risk tillföras under graviditet vid karnitinbrist.

Bakgrund

Levokarnitin substituerar patienter med den metabola sjukdomen karnitinbrist. Eventuell behandling under graviditet kan inte innebära någon fosterskaderisk. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-03-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.