Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levosimendan

Klassificering: 2

Preparat: Simdax®

ATC kod: C01CX08

Substanser: levosimendan

Bedömning

Om möjligt bör användning av levosimendan under graviditet undvikas men om detta är den bästa behandlingen av hjärtsvikt hos en gravid kvinna, är troligen risken för fostret försumbar. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Levosimendan används vid hjärtsvikt. Ingen kunskap om användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter