Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levotyroxin, T4

Klassificering: 1

Preparat: Armour Thyroid, Eltroxin, Euthyrox, Levaxin 0,1 mg u/lactose, Levaxin utan lactos, Levaxin®, Levothyroxin, Levothyroxine Sodium, Levothyroxine Sodium App, Levotyroxin Nycomed, L-Thyrox HEXAL, L-Thyroxin, L-Thyroxin AL, L-Thyroxin Aventis, L-Thyroxin Henning, L-Thyroxin Henning® Inject, L-Thyroxine Christiaens, Nature Throid, Novothyral, SYNTHROID, Thyroid Erfa, Tirosint

ATC kod: H03AA01, H03AA03

Substanser: levotyroxin, levotyroxinnatrium (hydrat), levotyroxinnatrium, vattenfritt

Bedömning

Exponering för levotyroxin i tidig graviditet utgör ingen risk för fosterskada. Det är viktigt med adekvat substitutionsterapi vid hypotyroidism eftersom en icke välsubstituerad hypotyroidism kan innebära en risk för fosterskada.

Bakgrund

Levotyroxin används som substitutionsterapi. Det finns inget skäl att tro att detta kroppsegna hormon skulle kunna vara fosterskadande. Vad som mera diskuterats är huruvida en icke välsubstituerad hypotyroidism kan innebära en risk för fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 24 645 barn vars mödrar uppgivit användning av levotyroxin i tidig graviditet. Av barnen hade 538 (2,2%) någon missbildning mot 512 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således ungefär normal.

Andelen barn med hjärt-kärlsmissbildning var dock klart förhöjd – 200 barn hade någon hjärt-kärlmissbildning mot 174 förväntade. Antalet barn med kromosomdefekter var också något förhöjd (40 mot 35 förväntade) – förmodligen beroende på att medelåldern bland kvinnor med hypotyreos är högre än hos genomsnittsföderskan.

Hela nio barn hade ösofagusatresi (4-5 förväntade), tre av dem i kombinationer med analatresi och/eller andra missbildningar som är förenliga med den s.k. VATER-associationen, ett av dem i kombination med omfalocele, ett barn hade duodenalatresi och ytterligare sex barn hade analatresi. Totalt hade tre barn omfalocele och ett gastroschisis. Sju barn hade diafragmabråck (4 förväntade), och 59 barn hade hypospadi (förväntat antal 60).

Frekvensen för tidig födsel och låg födelsevikt var något förhöjda (7,2% och 4,9% mot förväntade 6,2% respektive 4,4%), medan frekvensen dödföddhet eller dödlighet första levnadsveckan, om något, var lägre än förväntat (0,46% mot 0,54% förväntat).

Uppdaterat: 2014-03-24

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Wikner BN, Sparre LS, Stiller CO, Källén B, Asker C. Maternal use of thyroid hormones in pregnancy and neonatal outcome. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87:617-27. PubMed
  2. Blazer S, More-Waterman Y, Miller-Lotan R, Tamir A, Hochberg Z. Maternal hypothyroidism may affect fetal growth and neonatal thyroid function. Obstet Gynecol 2003;102:232-41. PubMed
  3. Anselmo J, Cao D, Karrison T, Weiss RE, Refetoff S. Fetal loss associated with excess thyroid hormone exposure. JAMA 2004;292:691-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.