Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lidokain

Klassificering: 2

Preparat: Alvogyl, ANTROLIN, Denela, Depo-Medrol cum lidocain, Depo-Medrol® cum lidocain, Doloproct, Emla, EMLA®, Fenylefrin-lidokain-cyklopentolat APL, Instillagel®, Leukase N Kegel, Lidocaine Accord, Lidocaine Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride oral topical solution, USP (viscous) 2%, Lidocaine Viscous 2%, Lidodan Viscous, Lidoderm, Lidokain APL, Lidokain Ebb, Lidokain Mylan, Lidokain/Prilokain Alternova, Lidokain-Fluorescein Bausch & Lomb, Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL, Lidokainhydroklorid APL, Lidokainhydroklorid-nafazolin (färgad) APL, Lidokain-nafazolin (ofärgad) APL, Maxilene, Mydrane, Oraqix, Pliaglis, Pliapel, pms-Lidocaine Viscous 2%, Rapydan, Rocephalin® med lidokain, Tapin, Triolif Apelsin, Triolif Honung & Citron, Triolif Mint, Versatis, Versatis®, Xylocain, Xylocain Dental Adrenalin, Xylocain Pumpspray, Xylocain®, Xylocain® adrenalin, Xylocain® utan konserveringsmedel, Xylocain® viskös, Xylocain-Adrenalin, Xylocaine, Xylocaine 1% with Adrenaline 1:200,000., Xylocaine 2% Viscous, Xylocaine visqueuse, XYLOCAINE® VISCOUS 2%, Xylocard, Xyloproct®

ATC kod: C01BB01, C05AA01, C05AA08, C05AX, D04AB01, D06A, H02AB04, J01DD54, N01, N01BB02, N01BB20, N01BB52, R02AA20, S01F, S01FA56, S01JA51

Substanser: lidokain, lidokainhydroklorid (monohydrat), lidokainhydroklorid, vattenfri

Bedömning

Om lidokain tillförs systemiskt under tidig graviditet finns idag inga hållpunkter för att någon fosterskaderisk skulle föreligga. Viss försiktighet bör dock tillämpas eftersom erfarenhet saknas till stor del. Om exponering skett i tidig graviditet finns det inget skäl för att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten. Användning av lidokain lokalt, inklusive som ögonpreparat, kan förmodligen ske utan risk under graviditet. Det gäller även kombinationen lidokain och fluokortolon.

Bakgrund

Inga epidemiologiska studier över lidokainanvändning under graviditet finns publicerade, och viss försiktighet bör därför iakttagas även om det inte finns några hållpunkter för en fosterskadande effekt av läkemedlet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall registrerat där modern uppgivit att hon har fått lidokain systemiskt. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Vid lokal behandling med lidokain borde ingen risk för fosterpåverkan kunna ske. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 46 barn, där modern uppgivit sig ha fått lokalbedövning med lidokain – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. I åtta fall har modern uppgivit att hon använt lidokain som salva och i fem fall för svalgsmärtor. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-02-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.