Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Linaklotid

Klassificering: 2

Preparat: Constella, LINZESS

ATC kod: A06AX04

Substanser: linaklotid

Bedömning

Behandling med linaklotid under graviditet bör för säkerhets skull undvikas, då erfarenhet av sådan användning saknas. Läkemedlet absorberas dock systemiskt i mycket låg utsträckning och det är inte troligt att behandling skulle innebära någon risk för fostret. Om exponering skett under graviditeten, finns det alltså av detta skäl ingen anledning till oro.

Bakgrund

Linaklotid är en syntetisk peptid och guanylatcyklas-C (GC-C)-receptoragonist med visceral smärtstillande och sekretorisk verkan. Indikationen är symtomatisk behandling av colon irritabile med förstoppning. Substansen verkar lokalt i tarmen och absorberas systemiskt i låg utsträckning.

Erfarenhet av behandling under graviditet saknas. Djurförsök har dock inte visat negativa effekter på fosterutvecklingen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns det endast en kvinna som uppgivet att hon använt substansen under tidig graviditet. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-01-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Briggs, Update, Vol. 26 No. 1 March 2013

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter