Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Liotyronin, T3

Klassificering: 1

Preparat: Armour Thyroid, Cynomel, Cytomel, Liothyronin, Liothyronine Sodium, LIOTHYRONINE SODIUM, Nature Throid, Novothyral, Thybon, Thyroid Erfa, Thyrotardin, Triiodothyronine

ATC kod: H03AA02, H03AA03

Substanser: liotyronin, liotyroninhydroklorid, liotyroninnatrium

Bedömning

Exponering för liotyronin i tidig graviditet utgör ingen risk för fosterskada. Det är viktigt med adekvat substitutionsterapi vid hypotyroidism eftersom en icke välsubstituerad hypotyroidism kan innebära en risk för fosterskada.

Bakgrund

Liotyronin används dels i olika undersökningar av tyreoideas funktion, dels tillsammans med levotyroxin som substitutionsterapi. Det finns inget skäl att tro att detta hormon skulle kunna vara fosterskadande. Vad som mera diskuterats är huruvida en icke välsubstituerad hypotyroidism kan innebära en risk för fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 115 kvinnor som uppgett sig ha använt liotyronin. Två av barnen hade en missbildningsdiagnos (2-3 förväntade). Ett barn hade hypospadi och det andra hade polydaktyli.

Uppdaterat: 2014-03-24

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Wikner BN, Sparre LS, Stiller CO, Källén B, Asker C. Maternal use of thyroid hormones in pregnancy and neonatal outcome. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87:617-27. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.