Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lipegfilgrastim

Klassificering: 2

Preparat: Lonquex

ATC kod: L03AA14

Substanser: lipegfilgrastim

Bedömning

Lipefilgrastim bör, om möjligt, inte användas under graviditet. Erfarenheterna av användning i samband med graviditet är ringa men det finns ingen specifik misstanke om någon fosterskadande effekt. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om en gravid kvinna har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Lipefilgrastim är ett kovalent konjugat av det granulocytstimulerande läkemedlet filgrastim och används vid grav neutropeni. Begränsad erfarenhet finns av användning under graviditet men det förefaller inte troligt, att lipefilgrastim skulle kunna verka fosterskadande.

Uppdaterat: 2016-06-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Lonquex. CHMP Assessment report; 2013-05-30 http://goo.gl/Gr6sEN

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter