Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lixisenatid

Klassificering: 2

Preparat: Lyxumia, Suliqua

ATC kod: A10AE54, A10BJ03

Substanser: lixisenatid

Bedömning

Diabetes under graviditet skall inte behandlas med lixisenatid då erfarenheten av sådan behandling saknas och negativ påverkan på fosterutvecklingen har setts i djurförsök. En eventuell riskökning är dock förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro, om exponering har skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Lixisenatid är indicerat vid behandling av typ 2-diabetes i kombination med andra medel då dessa inte givit tillfredsställande glykemisk kontroll. Substansen är en analog till GLP-1, ett endogent inkretinhormon som förstärker den glukosberoende insulinutsöndringen från betacellerna i pankreas. Erfarenhet av behandling med lixisenatid under graviditet saknas.

I djurförsök har negativa effekter setts, bl.a. missbildningar [1] men det är osäkert vilken betydelse fynden har hos människa. I litteraturen finns uppgifter om att diabetes typ 2 i sig kan vara förenat med en ökad missbildningsrisk. Perorala antidiabetika ansågs tidigare kunna ge intrauterin hypoglykemi och vid behandling i slutet av graviditeten neonatal hypoglykemi. Detta har dock inte kunnat påvisas i gjorda studier [2-8]. Risken för hypoglykemi med denna typ av substanser borde vara mycket liten.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga kvinnor som uppgivit att de använt lixisenatid under graviditet. 

Uppdaterat: 2018-01-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. LYXUMIA (lixisenatid). European public assessment reports. European Medicines Agency (EMA); 2012.
  2. Dhulkotia JS, Ola B, Fraser R, Farrell T. Oral hypoglycemic agents vs insulin in management of gestational diabetes: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2010;203:457e1-9. PubMed
  3. Moore LE, Clokey D, Rappaport VJ, Curet LB. Metformin compared with glyburide in gestational diabetes: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2010;115:55-9. PubMed
  4. Palomba S, Falbo A, Orio F, Zullo F. Effect of preconceptional metformin on abortion risk in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Fertil Steril. 2009;92:1646-58. PubMed
  5. Tso LO, Costello MF, Albuquerque LE, Andriolo RB, Freitas V. Metformin treatment before and during IVF or ICSI in women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2009;:CD006105. PubMed
  6. Glueck CJ, Goldenberg N, Pranikoff J, Loftspring M, Sieve L, Wang P. Height, weight, and motor-social development during the first 18 months of life in 126 infants born to 109 mothers with polycystic ovary syndrome who conceived on and continued metformin through pregnancy. Hum Reprod. 2004;19:1323-30. PubMed
  7. Towner D, Kjos SL, Leung B, Montoro MM, Xiang A, Mestman JH, Buchanan TA. Congenital malformations in pregnancies complicated by NIDDM. Diabetes Care 1995;18:1446–51. PubMed

Författare: Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter