Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lomitapid

Klassificering: 2

Preparat: Lojuxta

ATC kod: C10AX12

Substanser: lomitapid, lomitapidmesilat

Bedömning

Lomitapid ska inte användas under graviditet. Erfarenhet av sådan användning saknas och djurförsök har visat att substansen har teratogen potential vilket eventuellt kan öka risken för fosterskador hos människa. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Lomitapid används för att behandla homozygot familjär hyperkolesterolemi. Substansen verkar genom att blockera effekten av mikrosomalt triglyceridtransferprotein (MTP). Hämning av MTP minskar lipoproteinutsöndringen och koncentrationerna av kolesterol och triglycerider i blodet sjunker.
Det finns ingen erfarenhet av lomitapid under graviditet. I djurförsök har substansen orsakat fosterskador men det är oklart vilken relevans fynden har hos människa. Läkemedlet ska dock inte användas av gravida.
 

Uppdaterat: 2016-06-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Lojuxta. CHMP Assessment report; 2013-05-30 http://goo.gl/10jzJa

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter