Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lomustin

Klassificering: 3

Preparat: Ceenu, CeeNU, Gleostine, Lomustine Medac

ATC kod: L01AD02

Substanser: lomustin

Bedömning

Behandling under första trimestern med lomustin vid maligniteter innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet efter avslutad behandling med lomustin är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Lomustin är en alkylerare som används vid maligniteter. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. Behandling med andra alkylerare innebär dock en risk för fosterskada och detta är rimligen också sant för lomustin. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två tvillingpar med uppgiven exponering för lomustin – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Lomustin kan utöva en mutagen effekt. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manliga partnern står på lomustin vid spermacellsbildningen (ca 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med lomustin, kan det finnas skäl för riktad fosterdiagnostik.

Uppdaterat: 2017-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.
  2. Glantz JC. Reproductive toxicology of alkylating agents. Obstet Gynecol Surv. 1994;49:709-15. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter