Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lopinavir

Klassificering: 2

Preparat: Kaletra, Lopinavir/Ritonavir Accord

ATC kod: J05AR10

Substanser: lopinavir

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Lopinavir kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Indikationen för lopinavir som ges i kombination med ritonavir är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för överföring av smitta från kvinnan till barnet. Ingen ökad risk för fosterskador har setts efter användning av lopinavir i tidig graviditet.

I övervakningsregistret, Antiretroviral Pregnancy Registry, har mer än 1 000 kvinnor som använt kombinationen ritonavir/lopinavir i första trimestern följts upp utan ökad frekvens missbildningar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 120 barn vars mödrar uppgivit användning av dessa läkemedel i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. The Antiretroviral Pregnancy Registry. Interim report 1 January 1989 through 31 January 2017. www.apregistry.com. Hämtat 2017-11-28
  2. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed
  3. Roberts SS, Martinez M, Covington DL, Rode RA, Pasley MV, Woodward WC. Lopinavir/ritonavir in pregnancy. J Acquir Immune Defic Syndr. 2009;51:456-61. PubMed
  4. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter