Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Loxapin

Klassificering: 2

Preparat: ADASUVE®, XYLAC

ATC kod: N05AH01

Substanser: loxapin, loxapinsuccinat

Bedömning

Erfarenheten av loxapin under graviditet är obetydlig. Behandling bör därför ske med stor återhållsamhet och i samråd med specialist. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av graviditeten, bör därför dosen hållas så låg som möjligt, men med bibehållen behandlingseffekt.

Bakgrund

Loxapin används vid psykoser och vid bipolär sjukdom. Inga epidemiologiska data över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen och erfarenheten av användning under graviditet är obetydlig.

Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter. Den neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens utveckling på längre sikt, saknas kunskap men försiktighet bör iakttas.

Förutom biverkningarna hos barnet, förefaller det även finnas en ökad risk för gestationsdiabetes hos den gravida kvinnan som behandlas med neuroleptika.

Uppdaterat: 2014-08-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter