Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lumefantrin

Klassificering: 2

Preparat: Riamet®

ATC kod: P01BF01

Substanser: lumefantrin

Bedömning

Om det finns andra alternativ bör lumefantrin i kombination med artemeter inte användas under tidig graviditet. Rädsla för fosterskada får dock inte hindra användning om lumefantrinkombinationen bedöms vara den bästa behandlingen av malaria. Den eventuella individuella riskökningen är förmodligen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. Lumefantrin kan användas under andra och tredje trimestern.

Bakgrund

Lumefantrin används i ett kombinationspreparat tillsammans med artemeter vid behandling av malaria. Malaria under graviditet är ett allvarligt tillstånd och rädsla för fosterskador får inte hindra behandling med denna kombination, om den bedöms vara den mest effektiva.

Det finns en del studier av behandling med lumefantrin i kombination med artemeter under graviditet, särskilt när det gäller andra halvan av graviditeten [1-6]. Studierna tyder inte på ökad risk för negativ fosterpåverkan. Undersökningarna är dock små och flera är inte utformade för att i första hand studera fosterpåverkan utan effekten på malariasjukdomen. I djurförsök har artemeterdelen i kombinationen orsakat fosterskador. Inför beslut om malariabehandling ska infektionsspecialist konsulteras då resistensmönstret ändras kontinuerligt.

Data ur födelseregistret

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Manyando C, Njunju EM, Virtanen M, Hamed K, Gomes M, Van Geertruyden JP. Exposure to artemether-lumefantrine (Coartem) in first trimester pregnancy in an observational study in Zambia. Malar J. 2015;14:77. PubMed
  2. Mosha D, Mazuguni F, Mrema S, Sevene E, Abdulla S, Genton B. Safety of artemether-lumefantrine exposure in first trimester of pregnancy: an observational cohort. Malar J. 2014;13:197. PubMed
  3. Manyando C, Mkandawire R, Puma L, Sinkala M, Mpabalwani E, Njunju E et al. Safety of artemether-lumefantrine in pregnant women with malaria: results of a prospective cohort study in Zambia. Malar J. 2010;9:249. PubMed
  4. McGready R, Lee SJ, Wiladphaingern J, Ashley EA, Rijken MJ, Boel M et al. Adverse effects of falciparum and vivax malaria and the safety of antimalarial treatment in early pregnancy: a population-based study. Lancet Infect Dis. 2012;12:388-96. PubMed
  5. Rulisa S, Kaligirwa N, Agaba S, Karema C, Mens PF, de Vries PJ. Pharmacovigilance of artemether-lumefantrine in pregnant women followed until delivery in Rwanda. Malar J. 2012;11:225. PubMed
  6. Piola P, Nabasumba C, Turyakira E, Dhorda M, Lindegardh N, Nyehangane D et al. Efficacy and safety of artemether-lumefantrine compared with quinine in pregnant women with uncomplicated Plasmodium falciparum malaria: an open-label, randomised, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis. 2010;10:762-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter