Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lutropin alfa

Klassificering: 2

Preparat: Luveris®, Pergoveris

ATC kod: G03GA07, G03GA30

Substanser: lutropin alfa

Bedömning

Graviditeter, som uppstått efter stimulering med lutropin alfa, innebär inte för barnet någon praktiskt betydelsefull risk för missbildning. Stimulering med follikelstimulerande medel kan dock öka risken för flerbörd vilket i sin tur ökar risk för tidig födsel och eventuellt senare sekvele.

Bakgrund

Preparatet används i kombination med FSH för stimulering av follikelutveckling hos kvinnor med uttalad brist på LH och FSH. Behandling under graviditet är därför inte aktuell. Däremot kan graviditeter, som uppstått efter behandling med lutropin alfa, avvika med avseende på utfall från spontana graviditeter. Erfarenheten av substansen är begränsad, men som vid användning av andra follikelstimulerande medel finns det sannolikt en ökad risk för flerbörder och därmed för tidig förlossning.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering: Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-04-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Källen B, Olausson PO, Nygren KG. Neonatal outcome in pregnancies from ovarian stimulation. Obstet Gynecol 2002;100:414-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter