Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lymecyklin

Klassificering: 2

Preparat: Lymecycline Actavis, Lymelysal, Tetralysal, Tetralysal®

ATC kod: J01AA04

Substanser: lymecyklin

Bedömning

Allt talar för att lymecyklin saknar teratogen effekt och det finns ingen anledning till oro om läkemedlet har använts i tidig graviditet. Den enda kända biverkningen utgör en missfärgning av mjölktänderna om preparatet används från fjärde graviditetsmånaden och senare.

Bakgrund

Tetracykliner inlagras som fluoriscerande substanser i tänder och ben vid kalcifieringsprocessen. Användning under senare delen av graviditeten (från 4:e graviditetsmånaden) och under barnaåren kan leda till missfärgning av mjölktänderna [1]. Även om denna effekt inte är särskilt allvarlig, bör tetracykliner endast användas under andra och tredje trimestern om andra lämpligare alternativ saknas. Det finns data som stödjer att risken för missfärgning av tänderna är lägre för doxycyklin än för äldre tetracykliner [1].

Frågan om tetracyklingruppens antibiotika kan vara teratogena, d.v.s. kan orsaka medfödda missbildningar, diskuterades på 1960- och 70-talen men förkastades i stort sett. I en fall-kontrollstudie från Ungern sågs ingen säkerställd teratogen effekt av doxycyklin medan man tyckte sig finna en för oxitetracyklin [2,3].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2745 barn vars mödrar uppgivit systemisk användning av tetracykliner i tidig graviditet. Av dem hade 62 barn en missbildningsdiagnos (2,3%), vilket är en helt normal frekvens (2,1%). Ingen särskild typ av missbildning föreföll heller överrepresenterad.

Det fanns 660 exponeringar för lymecyklin – 15 av barnen (mot 13-14 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos (2.3%). Missbildningsfrekvensen får anses vara helt normal. Fyra av barnen hade polydaktyli (mot 0-1) förväntade, vilket är en något hög frekvens. Ingen annan typ av missbildningar föreföll överrepresenterad. Fem barn hade någon hjärtmissbildning (4-5 förväntade), ett barn hade Downs syndrom, ett barn hade en fotfelställning, ett en läppgomspalt.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen tetracykliner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för lymecyklin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2017-11-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Cross R, Ling C, Day NP, McGready R, Paris DH. Revisiting doxycycline in pregnancy and early childhood--time to rebuild its reputation?. Expert Opin Drug Saf. 2016;15:367-82. PubMed
  2. Czeizel AE, Rockenbauer M. A population-based case-control teratologic study of oral oxytetracycline treatment during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;88:27-33. PubMed
  3. Czeizel AE, Rockenbauer M. Teratogenic study of doxycycline. Obstet Gynecol 1997;89:524-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.