Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lypressin

Klassificering: 3

Preparat:

Substanser: lypressin

Bedömning

Lypressin får inte ges under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet och denna fortsatt, kan möjligheten av fosterskada inte uteslutas. Patienten skall i så fall remitteras till specialist med särskild erfarenhet av liknande problem för ställningstagande till graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Lypressin (lysin-vasopressin) har liknande effekter som vasopressin och utövar en vasokonstriktion. Substansen orsakar uteruskontraktion och minskar det uterina blodflödet. Det kan inte uteslutas att detta kan leda till störning av graviditeten och även av fostrets utveckling. Användning under graviditet är därför kontraindicerat.

Det finns begränsad erfarenhet av användning av lypressin under graviditet. Hur stor den faktiska risken är för att en missbildning skall uppstå på grund av behandlingen kan inte bedömas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finn 85 barn vars mödrar använt lypressin under tidig graviditet. Ett av barnen hade någon missbildningsdiagnos mot 1-2 förväntade. Barnet hade hypospadi.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter