Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Magnesium

Klassificering: 1

Preparat: Emgesan®, Mablet, Magnesium APL, Magnesium Diasporal®, Magnesium EQL Pharma, Magnesium Meda

ATC kod: A02AA04, A12CC, A12CC04, A12CC30, G04BX01

Substanser: aluminiumhydroxid-magnesiumkarbonat, magnesium, magnesiumacetat, magnesiumacetattetrahydrat, magnesiumaspartat, magnesiumaspartatdihydrat, magnesiumcitrat, magnesiumfosfat, magnesiumglukonat, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxidkarbonat, magnesiumkarbonat, magnesiumkarbonat (90s), magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, magnesiumlaktatdihydrat, magnesiumlevulinat, magnesiumorotat, magnesiumoxid, magnesiumperoxid, magnesiumpidolat, magnesiumsilikat, magnesiumsulfat, magnesiumsulfat, vattenfri, magnesiumsulfatdihydrat, magnesiumsulfatheptahydrat, magnesiumtrisilikat, vattenfri, magnesiumvätefosfat

Bedömning

Det är inte sannolikt att extra tillförsel av magnesium skall kunna öka risken för fosterskada.

Bakgrund

Inga epidemiologiska studier av risken för fosterskada efter tillförsel av magnesium har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 256 barn vars mödrar uppgivit användning av magnesium i tidig graviditet. Fyra barn (5-6 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos. Missbildningsfrekvensen var således som förväntad.

Vidare finns det 64 barn i födelseregistret, vars mödrar uppgivit användning av magnesiumhydroxid i tidig graviditet. Åtta (12.5%) av barnen var för tidigt födda (4 förväntade), men det är troligt att den klart ökade risken för förtidig födsel beror på underliggande sjukdomstillstånd och inte på medicineringen i sig. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos (1-2 förväntade), Downs syndrom.

Uppdaterat: 2018-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.