Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Magnesiumhydroxid

Klassificering: 1

Preparat: Emgesan®

ATC kod: G04BX01

Substanser: magnesiumhydroxid

Bedömning

Magnesiumhydroxid kan utan risk användas under graviditeten.

Bakgrund

Inga epidemiologiska studier av risken för fosterskada efter tillförsel av magnesiumhydroxid finns, men det finns inga hållpunkter för att det skulle vara fosterskadande. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 64 barn, vars mödrar uppgivit användning av magnesiumhydroxid i tidig graviditet. Åtta (12.5%) av barnen var för tidigt födda (4 förväntade), men det är troligt att den klart ökade risken för förtidig födsel beror på underliggande sjukdomstillstånd och inte på medicineringen i sig. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos (1-2 förväntade), Downs syndrom.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter