Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Magnesiumoxid

Klassificering: 1

Preparat: CitraFleet, Picoprep, Salilax

ATC kod: A06AB58, A06AD02

Substanser: magnesiumoxid

Bedömning

Magnesiumoxid kan utan risk användas som laxativ under tidig graviditet utan någon ökad risk för fosterskada.

Bakgrund

Magnesiumoxid verkar lokalt i tarmen och absorberas långsamt och ofullständigt. Någon risk för fosterskada torde ej föreligga. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 51 barn, vars mödrar angivit användning av magnesiumoxid i tidig graviditet. Ett av barnen hade en ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter